glee


en genuint engelsk form av flerstämmig sång för kör, vanligen i flera avsnitt och för manskör a cappella. Blomstrade i England ca 1750-1830. Härav gleeclub – term som används i USA för kör som ägnar sig åt korta verk av olika slag.
PM75

[gli], engelsk specialtyp av flerstämmig sång för solo-mansröster (inklusive manlig alt), odlad företrädesvis c:a 1750-1830. Glee sjöngs gärna i gleeklubbar, av vilka en del ännu existerar (jfr. catch). Moderna amerikanska s.k. gleeklubbar ägnar sig däremot åt körsång i allmänhet.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985