genomkomponerad


(ty. durchkomponiert) term som används om ett verk, särskilt en sång, som är komponerad i en kontinuerlig form och där musiken inte upprepas för varje strof – således motsatsen till strofisk.
PM75

kallas en vokalkomposition där musiken har ett kontinuerligt, hela tiden växlande förlopp. Detta till skillnad från ett strofiskt vokalverk där samma musik återkommer för varje strof. Inom opera och andra musikdramatiska genrer avses med genomkomponerat ett verk där musiken hela tiden flyter och inte avbryts av talade partier, recitativ etc.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985