genomgångston


inom harmoniken en ton som bildar en dissonans i ett ackord, och ur melodisk synpunkt förbinder två toner som ej är dissonanta.
PM75

genomgångstoner
ackordfrämmande, obetonade meloditoner som stegvis förbinder ackordtoner.
- - -
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985