generalpaus


(förk. GP) paus i en eller flera takter för samtliga musiker – d.v.s. fullständig tystnad.
PM75

en gemensam paus (gärna överraskande) i alla stämmor; betecknas G.P.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985