gavott


äldre dans i 4/4-takt med upptakt som börjar på tredje taktslaget; stundom (inte alltid) en del av den klassiska sviten; ibland lever den kvar i våra dagar – t.ex. hos Prokofjev i hans Klassisk symfoni.
PM75

fra. gavotte [gavå´tt], gammal fransk dans i 4/4-takt, genomgående med 2/4 upptakt (frasskillnad mitt i takten), i måttfullt tempo. Bekant sedan 1500-talet, var gavotten under 1600- och 1700-talen en omtyckt hov- och sällskapsdans. Den förekommer i många operor av Lully, Rameau och Gluck och upptogs ofta ehuru ej obligatoriskt i instrumentalsviterna från barocktiden (många exempel hos J. S. Bach). Den enkla, tvådelade formen utvidgades ibland genom att en annan gavott, gärna en s.k. musette med liggande bas, härmande säckpipa, tillades som trio.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985