gåtkanon


(ty. Rätselkanon) en form av kanon, där tonsättaren avsiktligt underlåter att tala om var och med vilken tonhöjd stämmorna skall sätta in efter första insatsen.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975