gamelan


indonesisk instrumentalensemble med sträng-, blås- och diverse slaginstrument.
PM75


är namnet på en orkesterform förekommande på Java och Bali där den sedan lång tid tillbaka haft en central ställning i konstmusiktraditionen. Gamelanens storlek varierar mellan ce 5 och 75 instrument uppdelade på olika grupper vilka var och en har en speciell funktion inom den oföränderliga struktur som gamelanmusiken bildar. Sålunda används den xylofonliknande saron (med bronsplattor) till att framföra den grundmelodi som utsmyckas av instrument som rebab, bonang (små gongar horisontellt placerade på ett stativ), gendèr (xylofonliknande med bronsplattor över rörresonatorer) m.fl. Den grund på vilken hela ensemblens spel vilar är de olika gongarnas regelbundna slag vilka ger en tidsmässig uppdelning av musiken i flera skikt – ju mindre gong desto tätare återkomst av slagen. Gamelanmusiken används i teaterföreställningar och dans samt i religiösa och världsliga ceremonier.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985