galanta stilen


hövisk stil – term som betecknar en i Frankrike utbildad stil under 1700-talet, vilken utmärktes av formell elegans och klarhet (mer än av intensiv känsla); företräddes av t.ex. Couperin och Rameau.
PM75

den älskvärda, eleganta och ibland något känslosamma rokokostil, som under det tidigare 1700-talet bildar en övergång från barocken till klassicismen. Uttrycket avsåg ursprungligen Couperins, Rameaus, Ph. E. och J. Chrs. Bachs samt deras samtidas klavermusik men används numera om all musik av denna lätta och behagfulla men föga djupsinniga tidskaraktär, således även om en del av Haydns och Mozarts alstring (serenader, divertimenti, tidiga konserter och sonater etc.), om fransk sångspelsmusik m.m. Hos Bellman möter vi en lång rad melodier av detta kynne, vanligen lånade från utländska källor. Se vidare rokoko.
MO85

Se även känslosam stil.Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985