fri tonalitet


Term för en musikalisk sats som i melodiskt och harmoniskt avseende inte bygger på dur/moll-harmonikens principer.
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003