frekvens


akustisk term för antalet svängningar i en luftpelare eller resonanskropp under en sekund. Då frekvensen ökar blir tonhöjden högre. På så sätt kan tonhöjden bestämmas genom frekvensen. Genom en internationell överenskommelse 1939 är vårt normala a1, efter vilket vi stämmer våra instrument, fastställt till frekvensen 440 Hz.
PM75

(svängningstal), antalet vibrationer per sekund hos en tonkälla. Frekvenser, som är direkt utslagsgivande för tonhöjden, anges i dubbla (fullständiga) svängningar (ettstrukna a = 435 eller 440 dubbelsvängningar per sekund); enheten för frekvens är Hertz (Hz). en ung människa förmår uppfatta frekvenser mellan ca 30 och 20.000 Hz. Den övre gränsen sänks med ökande ålder och ligger för en 50-åring vid 10.000 Hz eller därunder. Jfr. intervall och normalton.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985