förminskning resp. förstoring


(även kallat förkortning resp. förlängning eller diminution resp. augmentation) av ett motiv eller tema sker då det uppträder i mindre, respektive större notvärden – ett förfarande som har stor användning i den polyfona musiken från äldsta till nyaste tid med dess omhuldande av imitationens konst (rikliga exempel hos J. S. Bach) men även i annan klassisk och romantisk musik (motivbearbetning, variation, hymnartad stegring.
- - -
MO85Källa: Musikordboken 1985