farruca


andalusisk dans – förekommer t.ex. i Manuel de Fallas Den trekantiga hatten (Mjölnarens dans).
PM75

[-ro'ka], spansk dans av starkt rörlig karaktär; förekommer t.ex. i Manuel de Fallas Den trekantiga hatten.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985