fancy


term använd i England på 1500- och 1600-talen för fantasi; se fantasi 2.
PM75

[fænsi] (engelska, fantasi), en kompositionsform som under 1500-talet var vanlig i engelsk instrumentalmusik (ofta för stråkensemble). Särskilt Purcell har skrivit fancies. Se även fantasi.
BM03.
Länkar: fancy
Länkar redigerade 2022-01-23
.
fantasia i engelska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003