dynamik


graderingen av tonstyrkan i olika nyanser, starka och svaga.
PM75

(från grekiskan, eg. "kraftlära"), behandlingen av styrkegraderna i musiken, "nyanseringen", omfattande såväl den plötsliga växlingen mellan svaga och starka nyanser av alla grader (ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff) som övergångar (crescendo, decrescendo) och accenter (sforzato, forte-piano, marcato). Dynamik är ett av de viktigaste musikaliska verkningsmedlen och ingalunda det lättaste. På den misshandlade eller nonchalerade dynamiken igenkänner man medelmåttiga musiker, på den fulländade dynamiken den verkligt store konstnären.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985