do


(it.), tonnamn, vanligen för tonen c; se solmisation.
PM75

[då], nyare solmisationsstavelse (från c:a 1650), betecknande en durskalas första ton; den ursprungliga medeltida beteckningen är ut. I italienskan heter tonen c do, i franskan ut.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985