divisi


(it.) delade; delning av orkesterstämmor (oftast stråkstämmor) i två eller flera mindre grupper, som spelar olika stämmor.
PM75

[-śi] (ital.), förkortat div., "delade", anger i orkesterstämmor (stråkgrupperna) uppdelning mellan flera spelare.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985