diskantklav


kallas den klav som anger tonen g1notsystemets näst understa linje (den är härledd ur en gammal symbol för bokstaven G). Används för sopraninstrument, barn- och kvinnoröster; även för det övre av systemen vid noteringen av pianomusik. Numera ofta även för sångstämmor för tenorröst; men då sätts en 8 under klaven – anger att musiken skall sjungas en oktav lägre än noterad.
PM75
Källa: Prismas Musiklexikon 1975