diminuendo


(it.) – beteckning för avtagande tonstyrka.
PM75

(ital.), förkortat dim. och även betecknat , "minskande", d.v.s. med avtagande tonstyrka (=decrescendo).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 19855