diapason


(grek.) 1 oktav 2 orgelstämma, vanligen principal 8'
PM75

(fra.), egentligen "oktav", fransk beteckning för normalton och för stämgaffel; även orgelstämma (principal).
MO85

(av grekiska dia, genom, och pason, alla), benämning på intervallet oktav hos antika och medeltida musikteoretiker. Det är också namnet på en orgelstämma.
BM03

– Diapason är även namnet på en franskspråkig musiktidskrift.Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Bonniers Musiklexikon 2003