communio


(lat.), den sista av den katolska mässans fem "proprie"-delar, sjungen under själva begåendet av nattvarden; sedan 1000-talet endast en körantifon, tidigare med ett flertal psalmverser. I svenska mässan är communio ersatt av nattvardspsalm.
MO85Källa: Musikordboken 1985