collegium musicum


(latin, musiksällskap), amatörsammanslutning för gemensam musikutövning. Sådana sammanslutningar var vanliga särskilt under barocken och var viktiga föregångare till den offentliga konsertverksamhet som infördes senare. Benämningen har numera tagits upp av andra musikaliska institutioner som sysslar med äldre musik.
BM03


.
Länkar: collegium musicum
Länkar redigerade 2022-04-28
.
https://www.collegiummusicum.se/
https://www.collegiummusicum.nl/
https://www.collegium-musicum-berlin.de/
collegium musicum i engelska Wikipedia                Källa: Bonniers musiklexikon 2003