clausula


(lat.), betecknar under ars antiqua avsnitt i en flerstämmig koralbearbetning, särskilt discantusavsnitten. Senare avsåg clausula även formelartade slutfallsbildningar [slutfall: se kadens 1], i denna mening småningom ersatt av ordet cadenza (Italien, 1490-talet).
MO85Källa: Musikordboken 1985