cent


ett av A. J. Ellis (1864) infört intervallmått. Oktaven delas i 1200 cent; i den liksvävande temperaturen, där intervallen är lika stora, blir alltså en halvton = 100 cent.
PM75

enhet för mätning av intervall. 100 cent utgör en tempererad halvton, 1200 cent en oktav. Den praktiska lätthanterligheten och åskådligheten hos detta numera så gott som allmänt antagna system beror på att cent är ett logaritmiskt värde; medan de normala akustiska intervallvärdena multipliceras och divideras, behöver centvärdena endast adderas och subtraheras.
Se musikantropologi.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985