call and response


Ett stilgrepp inom musik där en ledande, ensam stämma (person eller instrument) genomför en melodisk eller rytmisk figur (call – utrop), varpå ett svar (response) ges av övriga stämmor. Svaret kan vara en ren upprepning av utropet, eller en (ofta rent instrumentell) musikalisk kommentar av resten av orkestern. De övriga stämmorna kan vara hela orkestern, kören eller publiken beroende på sammanhang. Därefter genomför ledaren en ny figur och resten av ensemblen besvarar (eller upprepar) denna. Så fortsätter det med nya call och tillhörande response.
Wikipedia

Se även agbekor..
Länkar: call and response
Länkar redigerade 2019-01-16
.
call and response på Youtube call and response i engelska Wikipedia call and responese i svenska Wikipedia                Källa: Wikipedia