bordun


en 16-fots orgelstämma av täckt diapason-typ.
PM75

ständigt medljudande "brum"-sträng eller -pipa på vissa instrument (vevlira, nyckelharpa, säckpipa etc.). Bordunsträngar kallas ibland också de "lösa" bassträngarna hos större lutarter, t.ex. teorb. Borduna är en täckt 16-fots stämma i orgeln.
MO85

(av franska bourdon, brumbas), en basstämma som ständigt klingar med hos vissa instrument. Bordunen kan ljuda antingen genom pipor (som på säckpipa) eller strängar (som på lira eller nyckelharpa).
BM03Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Bonniers Musiklexikon 2003