barrelhouse


[bä´rrøl ha´os] (amer., av barrel = tunna) kallades under senare delen av 1800-talet enkla krogar i de fattiga afroamerikanska distrikten. I jazzmusiken har namnet övergått på en speciell pianostil, som i denna miljö praktiserades av jazzens pioniärer. Barrelhouse utmärks av markerade basgångar och kan betraktas som en enklare form av boogie-woogie.
MO85

Även juke joint..
Länkar: barrelhouse / juke joint
Länkar redigerade 2022-05-08
.
juke joint i engelska Wikipedia                Källor: Musikordboken 1985 ; Wikipedia