band


(eng.) orkester. I äldre tider avses särskilt orkestrar med blåsare och slagverks-instrument. Brass band betecknar mässings-(militär-)orkestrar, big band motsvaras i svenskan av storband (inom jazzen).
PM75

(eng.), banda (ital.), orkester, musikkapell, speciellt blåsorkester, militärmusik-kår. Känd sammansättning: jazzband. Band kallas även tvärribborna på greppbrädet hos gitarr m.fl. stränginstrument. Band utmärker fingergreppen för (normalt) halvtonerna.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985