aubade


(fr.) morgonsång (jfr. serenad). Se också alborada.
PM75

[åba'dd] (fra.), "gryningssång". Även morgonmusik, morgonsång av hyllningskaraktär (motsvarighet till serenad). Inte ovanlig titel i romantisk och nyare musik. Jfr. alba, alborada, mattinata.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985