återställningsteckentecken som upphäver ett tidigare kors- eller b-förtecken.

PM75

upphäver föregående kors eller b. Återställningstecken är ursprungligen ett fyrkantigt b, 2b quadratum = vårt nuvarande h. (Se vidare b.)
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985