anthem


Engelsk benämning på ett kort körverk med bibeltext, som inte behöver ingå i liturgin – ibland med orgelackompanjemang och med eller utan soli. Jfr. motett. – Full anthem, körverk enbart för kör utan solister.
PM75

[[ännbøm] (eng.), en speciellt engelsk kyrklig musikform av motett- eller kantatkaraktär, som ofta bildar gudstjänstens musikaliska höjdpunkt. Namnet säges ha samma grekiska härledning som antifoni och skall alltså ursprungligen ha betecknat en hymn sjungen som växelsång. Därav finns intet kvar i den första anthemlitteraturen från 1500-talet, som oftast består av rena körhymner i konrapunktisk stil. Efter 1600 började soli, duetter etc. inläggas och instrumentalackompanjemang användas; denna form utvecklades till en kortare kantat för soli, kör, orkester och orgel och nådde sin höjdpunkt hos Purcell och Händel. Anthemkomponerandet har flitigt odlats i England och även Amerika ända in i våra dagar. Både motett- och kantattypen har använts. Man skiljer mellan anthem enbart för kör (full anthem) och sådana som även innehåller solopartier (verse anthem); båda arterna är mestadels ackompanjerade av orgel. Texterna är i allmänhet hämtade ur bibeln.
– Anthem betecknar också nationalhymn.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985