allegretto


(itaö.), tämligen hastigt; allegretto är diminutivform av allegro och betecknar ett lugnare tempo än detta ord, vanligen också graciöst och lekande.

Sammansättningar bl.a.:
allegretto con moto [kånn må´tå], rörligt allegretto;
allegretto grazioso [-tsiå´så], behagfullt och måttligt hastigt;
allegretto quasi allegro [kºasi], på gränsen till allegro;
allegretto scherzando [skerrts-], skämtsamt och måttligt hastigt;
allegretton tranquillo [-kºi´llå], lugnt allegretto;
allegretto vivace [viva´tje], livligt allegrettotempo.
MO85Källa: Musikordboken 1985