alla turca


(it.) på turkiskt manér – med upptagande av eller efterliknande av de slaginstrument som infördes till Österrike (och Europa) av turkiska militärmusiker på 1700-talet (jfr. janitscharmusik). Ett exempel är Mozarts.Rondo alla turca i A-dur-sonaten K.V.331 (1778).
PM75

[to´rrka] (ital.), i turkisk stil.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985