alba


"gryningssång", en genre inom den provensalska trubadurpoesin. Sångaren föreställs vara en vaktande vän till två älskande vid ett kärleksmöte; han besjunger dagens annalkande med dess hotande faror. Jfr aubade, alborada.
MO85Källa: Musikordboken 1985