akustik


1 vetenskapen om ljudet
2 ljudegenskaperna hos en byggnad, ett rum etc.

PM75

ljudlära, vetenskapen om ljud och toner som fysiska företeelser. Ur akustisk synpunkt är tonerna regelbundna vibrationer, tonsvängningar, som uppstår hos en klangkropp och, vanligen genom luften, såsom ljudvågor, fortplantas till örat, där de uppfattas och tolkas som toner. Antalet svängningar per sekund, frekvensen, bestämmer tonhöjden, vibrationens storlek, amplituden, bestämmer tonstyrkan. Till grundtonen adderas ofta toner med högre frekvens, övertoner. Styrkan hos dessa olika övertoner bestämmer tonkaraktären, klangfärgen. Akustik kan indelas i praktisk (instrument- och röstakustik) och matematisk (tonsystemets konstruktion). Till den praktiska delen hör även rumsakustiken. Se vidare cent, decibel, phon, intervall, interferens, kombinationstoner, komma, normalton, pythagoreiska skalan, resonans, svävningar, tempererad stämning, transienter.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985