akademi


i musiklivet beteckning för olika företeelser:
1 statlig institution för musiklivets vård, t.ex. Kungliga Akademien i Stockholm;
2
högre undervisningsanstalt, konservatorium, t.ex. Royal Academy ofh Music i London;
3
alltifrån renässansen och särskilt på 1600- och 1700-talen musiksällskap, opera- eller konsertföretag, t.ex. Lullys och Händels kungliga akademier, ävensom enstaka konserter;
4 konsert- eller operabyggnad.

MO85Källa: Musikordboken 1985