agogik


små rytmiska förskjutningar, som ger den musikaliska frasen liv och spänning; kännetecknar ett uttrycksfullt föredrag; agogisk accent, markering av en ton genom uttänjning.
PM75

beteckning för de små skiftningar i tempot (inom den metriska ramen, som betingas av ett levande musikaliskt föredrag). Agogisk accent, tänjning av ett notvärde för att förläna eftertryck.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985