ad libitum


= (lat.) efter behag, att uppföras efter den spelandes gottfinnande. Särskilt menas att strikt tempo inte behöver upprätthållas, eller att infogandet av en särskild sångstämma eller ett instrument är valfritt. I ett jazzarrangemang avser beteckningen ad lib i en orkesterstämma att den spelande ska improvisera.
PM75

(lat.), efter behag; anger
1) frihet i tempot vid föredrag av solistiska och kadens-artade episoder,
2) att respektive instrument, stämma eller kompositionsavsnitt kan utelämnas,
3) att exekutören har frihet att inlägga en egen kadens.

MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985