absolut musik


musik utan direkt anknytning till något utommusikaliskt, d.v.s. musik utan ord eller inlagd handling. Motsatsen är programmusik.
PM75

musik som inte avser att skildra något händelseförlopp e.d., motsats programmusik.
Väv97

skulle strängt taget innebära sådan musik som är helt fri från "utommusikaliska" anknytningar. Då en gränsdragning mellan "inommusikaliska" och "utommusikaliska" komponenter i musik emellertid knappast låter sig göras, brukar man med absolut musik vanligen mena musik utan text, program eller koppling till yttre funktion. Termen går tillbaka till Richard Wagner (1851). Jämför abstrakt musik, programmusik, tonmåleri.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Vem är vem i klassisk musik 1997 ; Musikordboken 1985