Verschiebung


(ty., förskjutning, rubbning) pianots vänstra pedal – se corda. Ibland gällande som anvisning att denna pedal skall tas i bruk.
PM75

[ferrsji´bong] (ty.), eg. förskjutning (av mekanismen), pianots vänsterpedal.
Jfr sordin 4.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985