Schola cantorum


[skå´la] (lat.), namn på den av påven Gregorius den store inrättade sångskolan och kören, som omhändertog den gregorianska sångens vårdande och spridande; även benämning på katolska kyrkliga sångskolor i allmänhet efter samma mönster. 1894 grundade Vincent d'Indy i Paris ett slags konservatorium med detta namn, som kommit att spela en stor roll i franskt musikliv. Betydelsefull för studiet och odlingen av äldre musik är Schola cantorum i Basel, grundad 1933.
MO85

(latin, sångarskola), kyrklig sångskola. Redan på 300-talet lär en Schola cantorum ha funnits i Rom. Den omorganiserades av Gregorius I omkring år 600 och blev förebild för andra skolor. Senare har även andra musikaliska utbildningsanstalter tagit namnet Schola cantorum. De mest kända finns i Paris (grundad 1894) och Basel (1933, från 1954 en del av Musik-Akademie der Stadt Basel).
BM03Källor: Musikordboken 1985 ; Bonniers musiklexikon 2003