Salzburg


[sa´ltsburg], huvudstad i den österrikiska delstaten med samma namn, ett av vår tids viktigaste musikcentra, framför allt för de årliga sommar- och påskspelen. Mest känd bland de fasta musikinstitutionerna är Mozarteum. Sommarspelen omfattar opera och teater, orkestermusik och kyrkokonserter m.m. På programmen står klassisk, romantisk och i viss utsträckning modern musik (ett stort utrymme ägnas åt Mozart). Som orkester fungerar Wiener Philharmoniker. Varje år inbjuds också någon utländsk orkester. Spelen började 1920 och har hållits årligen med undantag från 1940 och 1944. Till initiativtagarna hörde Richard Strauss, Max Reinhardt och Paumgartner. 1967 grundade Herbert von Karajan påskfestspelen som pågår en vecka. Varje år uppförs en Wagneropera, och på den symfoniska sidan står Beethoven i centrum.
BM03Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985