Örebro kammarmusikfestival


1998:
Femårsjubileum. Årets tema: Tre aktiva kvinnor. Dessa var Hildegard av Bingen (f. 1008), Walborg Aulin (d. 1928) och ... (den tredje framgår inte riktigt av artikeln. /mk). Medverkande: Anonymus 4, Tämmelkvartetten, Cecilia Zilliacus, Sally Beamish, Kammarorkestern, Ola Rudner, Robert Cohen, Manuela Wieslöv, Kaija Saariaho, Rebecca Clark m.fl.
SvD980809Källa: Svenska Dagbladet 1998