Nachtmusik


(ty.) serenad (eg. nattmusik); ingen vanlig musikterm, men använd i Mozarts.Eine kleine nachtmusik.
PM75

nattmusik; namn på äldre serenad i svitform, t.ex. Mozarts Eine kleine Nachtmusik, En liten nattlig serenad; även nattstämning, t.ex. de båda långsamma satserna i Mahlers sjunde symfoni.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985