NOMUS Nordiska musikkommitén


Det nordiska ministerrådets expertorgan för samarbete på musikens område. Organistationen fördelar pengar till olika samnordiska musikprojekt, är priskommitté för Nordiska rådets musikpris och bedriver informationsverksamhet i Norden och utomlands om det nordiska musiklivet.
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003