Musikhögskolan i Stockholm, KMH


skola för högre musikutbildning i Stockholm, Sverige, till 1971 underordnad Musikaliska akademien, numera självständig organisation.
PM75

Kungliga musikhögskolan, institution med anor från 1772, bildad i samband med Musikaliska akademiens grundande. Den är den äldsta musikhögskolan utanför Italien. Vid Edsbergs slott anordnas påbyggnadsutbildning i kammarmusik och vissa typer av fortbildning. Jämför musikhögskola.
BM03


.
Länkar: Musikhögskolan i Stockholm, KMH
Länkar redigerade 2016-03-22
.
Kungliga musikhögskolan i engelska Wikipedia Kungliga musikhögskolan i svenska Wikipedia Kungliga musikhögskolan på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003