MNW


MNW startades 1969 i Vaxholm som Music Network Corps av Sverre Sundman samt bröderna Lorne och Lynn de Wolfe. MNW fungerade under den första tiden som ett nytänkande mindre skivbolag och gav ut inspelningar med såväl svenska musiker inom och utom den begynnande musikrörelsen som utländska artister. Efter en ekonomisk kris våren 1971 räddades bolaget genom att Tore Berger från gruppen Gunder Hägg (senare Blå Tåget) satsade egna pengar och bolaget ombildades till Musiknätet Waxholm, i vilket "Föreningen Musiknätet Waxholm" ägde alla aktier. Denna ombildning, varigenom MNW blev en del av musikrörelsen, medförde också att bandet Contact och producenten Sverre Sundman övergick till det kommersiella bolaget Polydor.

MNW var därefter ett av musikrörelsens viktigaste skivbolag med inriktning på svenska musiker med svenska texter och där politiska överväganden ofta styrde utgivningen. När musikrörelsen började avtyna i slutet av 1970-talet breddades dock efterhand bolagets katalog. "MNW Records Group" bildas 1993 då man köpte Amalthea, ett annat skivbolag som ingått i proggrörelsen.
Wikipedia.
Länkar: MNW
Länkar redigerade 2021-09-25
.
MNW i Discogs MNW i engelska Wikipedia MNW i svenska Wikipedia Musiknätet Waxholm på Youtube                Källa: Wikipedia