Leipzigobservatoriet


(Staatliche Hochschule für Musik, "Mendelssohn-Akademie"), grundad 1843 på initiativ av Mendelssohn. Konservatoriet, bland vars lärare kan nämnas Mendelssohn, Schumann, David Ferdinand, Moscheles och Reinecke, spelade under 1800-talets senare hälft en utomordentligt viktig roll som studiecentrum och härd för "Leipzigskolan", en relativt konservativ, främst av Mendelssohn och Schumann inspirerad riktning inom den romantiska musiken. Många skandinaver studerade vid konservatoriet, bl.a. Gade, Grieg, Svendsen, Norman, Söderman och Hallén.
BM03


.
Länkar: Leipzigobservatoriet
Länkar redigerade 2014-06-12
.
Leipzigkonservatoriet i engelska Wikipedia Leipzigkonservatoriet i svenska Wikipedia                Källa: Bonniers musiklexikon 2003