Kvinnlig Anhopning av Svenska
Tonsättare (KVAST)


Svensk intresseorganisation för främjandet av kvinnliga tonsättare i Sverige och deras verk, bildad 2009 på initiativ av tonsättaren Karin Rehnqvist.

Bakgrunden till satsningen var det faktum att musik skriven av kvinnor traditionellt sett alltid arit grovt underrepresenterad i orkestrars, scenverksamheters, medias och musikensemblers repertoarutbud. - - -
KVAST bildades därför för att vara en samlande resurs, erbjuda verkkatalog on-line, informera om både de nutida och de historiska kvinnliga tonsättarna, deras liv och arbeten och stödja orkestrar och övriga beställare/programsättare att bygga en vidgad repertoar av kvinnliga tonsättares musik.
Wikipedia


.
Länkar: Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST)
Länkar redigerade 2018-08-21
.
KVAST på Facebook KVAST i svenska Wikipedia              Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985