K.


förkortning för

1
Köchel (i Mozartkatalogen) och

2
Kirkpatrick (i katalogen över Domenico Scarlattis verk).

PM75

förkortning av Köchel. Även förkortning av Kirkpatrick, syftande på dennes tematiska förteckning över Domenico Scarlattis klaversonater (jfr Longo).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985