Guidos hand


Guidos hand(lat. manus Guidonis eller manus Guidonica), ett sedan 1000-talet ofta använt hjälpmedel till att i musikundervisningen åskådliggöra tonsystemets uppbyggnad, senare även hexakord- och solmisationslära. Principen består i att de enskilda tonplatserna liksom tonbokstäverna (litterae) och solmisationsstavelserna (syllabae) återges på ett mnemotekniskt lämpligt sätt, strukturerade efter lederna på insidan av en vänsterhand. Guidos hand har under århundraden använts i musikundervisningen, och att sjunga efter tonhöjdsangivelser av detta slag var ett av de grundläggande inslagen i medeltida musikundervisning.

I traktaten De viris illustribus (ca 1105-10) och i flera senare källor har äran av att ha introducera detta pedagogiska hjälpmedel tillskrivits Guido från Arezzo. Dock vet man att pedagogik av detta slag förekommit före Guidos tid, såväl inom musiken som på andra områden av den medeltida vetenskapen. - - -
SM76

Engelska: Guidonian hand..
Länkar: Guidos hand
Länkar redigerade 2017-09-02
.
Guidonian hand i engelska Wikipedia Guidonian hand på Youtube                Källor: Sohlmans Musiklexikon 1976 ; Wikipedia